เกี่ยวกับ โอลาฟ มาร์แชล

โอลาฟ มาร์แชล เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไปสู่มาตรฐานสากลโลก
ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพครบวงจร มุ่งเน้นความโปร่งใสในทุกขบวนการ และใส่ใจทุกขั้นตอนของให้บริการ
พันธกิจ
โอลาฟ มาร์แชล มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
วงการธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของตนเองไปสู่มาตรฐานสากลโลก
วิสัยทัศน์
โอลาฟ มาร์แชล มุ่งมั่นในการก้าวเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไปสู่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2570 และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค
ค่านิยม
1
ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจและความใส่ใจในบริการ
โอลาฟ มาร์แชล มุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
2
ความเรียบง่าย
โอลาฟ มาร์แชล ด้วยความใส่ใจในบริการซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ นำมาปรับปรุงกระบวนการบริการให้เข้าถึงลูกค้าอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และเป็นกันเอง
3
เชื่อในการเปลี่ยนแปลง
โอลาฟ มาร์แชล เชื่อในการเปลี่ยนแปลง และพร้อมตลอดเวลาในการปรับปรุง และพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ในทุกช่วงเวลา
4
ทำงานเป็นทีม
โอลาฟ มาร์แชล ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคลากร ด้วยมุมมองที่ว่าบุคลากรเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟื่อนที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร การทำงานเป็นทีมจึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มุ่งเน้น นอกเหนือจากการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในทุกด้านของบุคลากร เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
5
เป็นมืออาชีพ
ทีม โอลาฟ มาร์แชล มีความเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ และทักษะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
6
ยึดหลักจริยธรรม ความโปร่งใส
โอลาฟ มาร์แชล ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการโปร่งใสในทุกรายละเอียดของการทำธุรกรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจในลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

เรามีรายการทรัพย์ให้เลือกหลายประเภท
ให้คุณได้เลือกซื้อ เลือกเช่าได้ตรงใจ

ปัจจุบันโอลาฟ มาร์แชล มีทรัพย์ทั้งหมดจำนวน 208 รายการทรัพย์
จำนวนอสังหาริมทรัพย์
สำหรับขาย
205
ดูทั้งหมด
จำนวนอสังหาริมทรัพย์
สำหรับเช่า
15
ดูทั้งหมด
จำนวนอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมดของเรา
208
ดูทั้งหมด